Croatian English German

Benziske pumpe

BP BRESTOVSKO – KISELJAK
Nalazi se uz magistralnu cestu M-5, Sarajevo – Kiseljak – Busovača – Travnik, 10 km od Kiseljaka prema Busovači. Na pumpi nudimo sve vrste kvalitetnih goriva, ulja, filtera, autokozmetike i roba široke potrošnje. U sklopu pumpe se nalazi i caffe bar.
Tel/fax: 030/876-263

BP ZOVIK 1- HADŽIĆI
Nalazi se uz magistralnu cestu M-17, Sarajevo – Jablanica – Mostar, 15 km od Sarajeva prema
Mostaru (lijeva strana). Na pumpi nudimo sve vrste kvalitetnih goriva, autoplin, ulja, filtere,
autokozmetiku, robe široke potrošnje . . . Ova BP ima i moderan caffe bar i veliki kamionski
parking prostor.
Tel/fax: 033/805-137; 033/805-139

BP ZOVIK 2- HADŽIĆI
Nalazi se uz magistralnu cestu M-17, Sarajevo – Jablanica – Mostar, 15 km od Sarajeva prema
Mostaru (desna strana). Na pumpi nudimo sve vrste kvalitetnih goriva, autoplin, ulja, filtere,
autokozmetiku, robe široke potrošnje . . . Ova BP ima veliki kamionski parking prostor.
Tel/fax: 033/769-960