Asfaltiranje puta Ferhatlije – Jeleč

Asfaltiranje puta Ferhatlije – Jeleč

Građevinsko preduzeće “Bucomerc” Kiseljak asfaltiralo je danas dionicu puta Ferhatlije – Jeleč.

Širina asfaltne kolovozne trake iznosi šest metara. Postavljeni su ivičnjaci i isprojektovana odvodnja površinskih voda. Radove je izvodilo građevinsko preduzeće “Bucomerc” d.o.o Kiseljak, a finansirali Općina Hadžići i Kanton Sarajevo.

Polovinom augusta krenut će radovi na asfaltiranju zadnje dionice Jeleč – Ljubovčići, čime će biti završena putna komunikacija Kahrimani-Ljubovčići duga 2,9 kilometara.

Leave a Reply

Zatvori